До Президента на Република България
До Министър-председателя на Република България
До Министъра на здравеопазването на Република България
До Министъра на финансите на Република България
До Председателя на Народното събрание на Република България
До Комисията по здравеопазването към Народното събрание на Република България
До Омбудсмана на Република България
До българските медии и неправителствени организации

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ

Срещу проекта за флуориране на питейната вода в България

Дами и господа,

С настоящата петиция, ние, гражданите на Република България, желаем да привлечем общественото внимание и да изкажем несъгласието си с флуорирането на питейната вода, предвидено като част от „Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 години в Република България”, приета на 29.11.2007 г. от Комисията по здравеопазването към 40-то Народно събрание.

Настояваме да се обърне внимание на факта, че флуорирането на питейната вода е практика, изоставена от много държави по света, поради здравословните рисковете, които носи, незадоволителните резултати, големите финансови разходи, екологичните щети и редица други съображения.

Понастоящем само Сингапур и Ирландия от развитите държави по света флуорират водата си в национален мащаб. В други страни като САЩ, Великобритания и Испания, водата се флуорира частично – само в определени региони. През последните години в тези страни текат обществени диспути, подкрепени от изтъкнати учени и политически сили, за преустановяването на тази практика.

От друга страна списъкът на държавите, в които флуориране на питейна вода никога не се е извършвало или е вече преустановено, е наистина дълъг. Само от страните в Европа бихме могли да изброим: Германия, Франция, Норвегия, Италия, Белгия, Люксембург, Дания, Австрия, Холандия, Швеция, Швейцария, Финландия, Чехия, Гърция и др. С това искаме да подчертаем, че флуорирането на питейната вода е практика, вече отхвърлена от голям брой държави в Европа и света. Сред причините довели до това са:

 1. Токсикологични и физиологични съображения.

  Предозирането с флуориди може да причини тежки увреждания на организма — флуороза, като границата между предполагаемата полезна концентрация и рисковата е твърде тясна. Допълнителният прием на флуориди следва да бъде съобразен с индивидуалните потребности на всеки човек. Това на практика не може да се постигне чрез флуориране на питейната вода, което засяга всички социални и възрастови слоеве на населението. Масово употребявани лекарствени препарати като Ventolin, Flixotide, Prozac, Becotide и др. съдържат флуориди, което, в комбинация с приема на флуорирана питейна вода, излага на сериозна опасност от флуоридна интоксикация лицата, приемащи такива лекарства.

 2. Морално-етични съображения.

  Разглеждано като прибавяне на медикамент към питейната вода, флуорирането лишава гражданите от право на избор, както и от достъп до чиста питейна вода — без вещества, използвани за лечението или профилактиката на определени групи от населението.

  Ние смятаме, че задължителният характер на флуорирането ще наруши нашите човешки права по смисъла на „Конвенцията за правата на човека и биомедицината”, установена от Съвета на Европа и ратифицирана от Република България на 23.04.2003 г., чийто чл. 5 гласи:

  Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.

 3. Финансова неефективност.

  По-малко от 1% от водата се използва за питейни нужди, което означава огромна загуба на вложените в процеса на флуориране средства и ресурси. От друга страна, контролът върху концентрацията на флуориди е скъп и проблематичен.

 4. Екологични съображения.

  Повече от 99% от добавените към питейната вода флуориди се изхвърлят обратно с отходните води, което води до сериозно екологично замърсяване.

 5. Други източници на флуориди.

  Населението има ежедневен достъп до множество продукти с повишено съдържание на флуориди — бутилирани минерални води, пасти за зъби, флуорни таблетки, флуорирано мляко и др. На практика приемането на препоръчителната дневна доза флуориди се извършва и без нуждата от флуориране на питейната вода.

 6. Противоречиви данни относно ефективността.

  Не липсват изследвания, поставящи под съмнение предполагаемия благотворен ефект на флуоридите в превенцията на оралните заболявания. Наред с посочените по-горе точки, липсата на недвусмислени доказателства, че флуорната профилактика постига поставените си цели, предизвиква широки обществени дебати в онези страни, където тя се прилага.

Ние, подписалите настоящата петиция, подкрепяме усилията и добрите намерения на Комисията по здравеопазването към Народното събрание в нейната борба за подобряване здравето на населението, но призоваваме флуорирането на питейна вода да се изключи като метод за профилактика на оралните заболявания!

Ние вярваме, че българските институции ще обърнат внимание на изложените проблеми и няма да допуснат България да поеме по път, който нейните европейски партньори вече са изоставили.


Организации, подкрепящи петицията:

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”
Група „Естествено” — родителство в хармония с природата
Зелена партия
Асоциация на лекарите–хомеопати в България
Горичка — зеленият сайт
Сдружение АГРОЛИНК
Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА”
Фондация „Движение на българските майки”
„Пълна къща” — Клуб на многодетните родители
Асоциация „Родители”
Сдружение за дива природа „Балкани”
UNECO — Университетски клуб за екология и устойчиво развитие
Нeзависимо сдружение „Екогласност-Перник”
Химически факултет — Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Българско хомеопатично общество
Българска национална асоциация на потребителите
Българско общество по индианистика „Орловият кръг”
Сдружение с нестопанска цел „Клуб ЮНЕСКО”
ГРАЖДАНИ.EU